ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม......


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของตำบล 

สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพทั่วไปของตำบล  

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

>>> ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลดอนเกาะกา   เป็น อบต.ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2538  และได้รับการ  ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาเป็นเทศบาลตำบลดอนเกะกา  เมื่อวันที่   23  สิงหาคม  2550  โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ประมาณ  12 กิโลเมตร  และมีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก

ทิศใต้                        ติดต่อกับ ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

>>> แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

>>> เนื้อที่

ขนาดพื้นที่รวมทั้งตำบลประมาณ  67.35  ตารางกิโลเมตร  หรือมีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด  42,095.85 ไร่  หรือร้อยละ 13.39   ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

>>> ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)

ตำบลดอนเกาะกามีพื้นที่ต่อเนื่องจาก ตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลโยธะกา โครงสร้างภายในประกอบด้วยคลองหลายสาย เช่น คลอง 20  คลอง 21  คลองหกวา บึงไผ่ บึงขุนรักษ์  และบึงตาหอม  เป็นต้น  คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การระบายน้ำ   และช่วยในการขนส่งผลผลิตด้วย

 

 

สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 319,342 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.