ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     จำนวนประชากร/หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร/หมู่บ้าน
จำนวนประชากร/หมู่บ้าน  

>>> จำนวนหมู่บ้าน

- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน....14....... หมู่บ้าน   ได้แก่หมู่ที่....1-14.....

- จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มบางส่วน........-........หมู่บ้าน   ได้แก่หมู่ที่ ......-........

>>> ท้องถิ่นอื่นในตำบล

จำนวนเทศบาล............-............. แห่ง

>>> ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   8,604   คน   แยกเป็นชาย  4,378  คน  หญิง  4,226  คน  มีครัวเรือน  2,261 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   125  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,969 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.