ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     อาชีพของคนในตำบล 

อาชีพของคนในตำบล
อาชีพของคนในตำบล  

อาชีพของคนในตำบล

 

อาชีพตำบลดอนเกาะกาขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชสำคัญที่ทำรายได้ให้กับตำบล คือ ข้าว  สามารถปลูกได้ปีละ  2   ครั้ง    นอกจากข้าว ยังมีพืชสวน  ได้แก่  มะม่วง  มะพร้าว  กล้วย ฯลฯ

 

การเลี้ยงสัตว์เป็นการผลิตที่สำคัญอีกทางหนึ่งของเกษตรในตำบลดอนเกาะกา    สัตว์ที่เลี้ยงเป็นผลผลิตที่สำคัญ   ได้แก่    การเลี้ยงไก่    เป็ด   ปลา  และการเลี้ยงกุ้ง   พื้นที่เกษตร  37,837 ไร่

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,921 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.