ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล  

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

 

ธนาคาร............................................-............... แห่ง

โรงแรม............................................-............... แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ...........................3................แห่ง (ม.4 จำนวน 1 แห่ง ,ม.3 จำนวน 1 แห่ง,  ม.2 จำนวน 1 แห่ง)

โรงงานอุตสาหกรรม.......................1...............แห่ง (โรงงานเย็บผ้า หมู่ที่ 7)

โรงสี................................................3...............แห่ง (บริษัทโรงสีเก่งกาพาณิชย์พืชผลจำกัด 2001 หมู่ที่ 4,

 

ปั๊มน้ำมันนายประพันธ์  นิมมานวโรดม หมู่ที่ 6, บริษัท ช.สิริยี่สิบไพบูลย์  จำกัด  หมู่ที่ 1)

สนามกอล์ฟ.....................................1................แห่ง(บริษัทโลตัลวัลเล่ย์จำกัด)

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,059 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.