ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     การศึกษา 

การศึกษา
การศึกษา  

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา......................8...................แห่ง

-โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

-โรงเรียนบ้านคลอง 21

-โรงเรียนวัดบึงตาหอม

-โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา

-โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์

-โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา

-โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20

-โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

โรงเรียนมัธยมศึกษา.........................1...................แห่ง

-โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

โรงเรียนอาชีวะศึกษา........................-....................แห่ง

โรงเรียน/สถานบันชั้นสูง..................-....................แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................8....................แห่ง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงรักษ์  หมู่ที่ 7

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะซาน  หมู่ที่ 3

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบึงตาหอม  หมู่ที่ 14

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปลายคลอง 20  หมู่ที่ 1

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพระอาจารย์  หมู่ที่ 10

                -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  หมู่ที่ 2

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 21  หมู่ที่ 5

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเกาะกา  หมู่ที่ 13

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน.................1............แห่ง (หมู่ที่ 8)

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,009 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.