ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     สาธารณสุข 

สาธารณสุข
สาธารณสุข  

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐขนาด.......-.........เตียง......-.......แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล................2...................แห่ง

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเกาะกา  ม.2

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21 ม.5

สถานพยาบาลเอกชน.........................-....................แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน...................-.....................แห่ง

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,915 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.