ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         

สถานีตำรวจ...................................-........................แห่ง

ป้อมยาม........................................1.........................แห่ง (บริเวณสามแยกคลอง 20 หมู่ 2)

สถานีดับเพลิง...............................-..........................แห่ง

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,042 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.