ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     การคมนาคม 

การคมนาคม
การคมนาคม  

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

 

>>> การคมนาคมการจราจร

>>> ถนน

>>> หมู่ที่ 1  รวมระยะทาง  5,822 เมตร

>>> หมู่ที่ 2  รวมระยะทาง  4,315 เมตร

>>> หมู่ที่ 3  รวมระยะทาง  3,294 เมตร

>>> หมู่ที่ 4  รวมระยะทาง   3,100   เมตร

>>> หมู่ที่ 5  รวมระยะทาง   7,537   เมตร

>>> หมู่ที่ 6  รวมระยะทาง  4,450 เมตร

>>> หมู่ที่ 7  รวมระยะทาง  3,950 เมตร

>>> หมู่ที่ 8  รวมระยะทาง  4,790 เมตร

>>> หมู่ที่ 9  รวมระยะทาง  6,840 เมตร

>>> หมู่ที่ 10  รวมระยะทาง  3,050 เมตร

>>> หมู่ที่ 11  รวมระยะทาง  2,350 เมตร

>>> หมู่ที่ 12  รวมระยะทาง  1,850 เมตร

>>> หมู่ที่ 13  รวมระยะทาง  1,630 เมตร

>>> หมู่ที่ 14  รวมระยะทาง  7,193 เมตร

การคมนาคมขนส่ง โดยถนนลาดยางสายบางน้ำเปรี้ยว ตลาด 16 และถนนสาย  บางน้ำเปรี้ยว- องค์รักษ์  การขนส่งยังไม่สะดวกเนื่องจากถนนแต่ละสายผิวจราจรขรุขระเป็นหลุมเป็น

>>> สะพาน

เขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกามีสะพาน  ดังนี้

สะพานคอนกรีต

1. สะพานข้ามบึงตาหอม     2  แห่ง  (หมู่ที่ 9  และหมู่ที่ 14 )

2. สะพานข้ามคลองยี่สิบ     1  แห่ง  (ของทางหลวงชนบทนครนายก)

3. สะพานข้ามคลองยี่สิบเอ็ด  2  แห่ง  (ของทางหลวงชนบทนครนายก,ทต.ดอนเกาะกา ม.5)

4. สะพานข้ามคลองหกวา   2  แห่ง  (ของทางหลวงชนบทนครนายก,ม.13)

สะพานไม้

1.  สะพานข้ามคลองยี่สิบ    3  แห่ง (หมู่ที่ 1  จำนวน  1 แห่ง  และหมู่ที่ 3  จำนวน  2 แห่ง) 

2.  สะพานข้ามคลองยี่สิบเอ็ด   3  แห่ง  (หมู่ที่ 5  ,หมู่ที่ 7-8  และหมู่ที่ 14)

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,990 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.