ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     การโทรคมนาคม/การไฟฟ้า 

การโทรคมนาคม/การไฟฟ้า
การโทรคมนาคม/การไฟฟ้า  

>>> การโทรคมนาคม

              ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข...............1................แห่ง  (หมู่ที่  8 )

              สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ..................-.................. แห่ง ระบุ.........-..............

 

>>> การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

            มีครบทั้ง 14 หมู่บ้าน คิดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 100   แต่ทุกหมู่บ้านมีปัญหาไฟฟ้าตก

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,929 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.