ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     แหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ  

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย..............................-...................แห่ง

บ่อน้ำตื้น.....................-...................แห่ง

บ่อโยก........................-....................แห่ง

อื่นๆ (ระบุ)...........บ่อบาดาล.......9............แห่ง

 

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดอนเกาะกาเป็นที่ดอน ภายในตำบลมีแหล่งน้ำอยู่หลายแห่งด้วยกัน  ได้แก่  คลองยี่สิบ  คลองยี่สิบเอ็ด  คลองหกวา  บึงไผ่  บึงตาหอม  บึงขุนรักษ์  ซึ่งคลองต่างๆ เหล่านี้ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง  แต่ในปัจจุบันจะใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลัก

นอกจากนี้ยังมีการสร้างบ่อบาดาล  จำนวน  8 แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8,9,12 และ 13 แต่บ่อบาดาลที่สามารถใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนได้มีจำนวน  8 แห่ง  คือ  หมู่ที่ 1,2,3,4,6,9,12 ,13  ส่วนในหมู่ที่  8 และชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,081 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.