ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน เทศบาล)

 

มีต้นไม้น้อยใหญ่สองริมฝั่งคลอง ได้แก่ คลอง 20 คลอง 21 และคลองหกวา มีคูคลองห้วยหนอง คลองบึงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำนา  เลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,972 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.