ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     มวลชนจัดตั้ง 

มวลชนจัดตั้ง
มวลชนจัดตั้ง  

มวลชนจัดตั้ง

          ลูกเสือชาวบ้าน.......1...............รุ่น........14................คน

          อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)........1...........รุ่น..........100...........คน

           กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ..............-................คน

           อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...........97...............คน

           อสม.............................................90............................คน

           กองทุน SML……………………..14.......................กลุ่ม

           กลุ่มออมทรัพย์..............................14........................กลุ่ม

           กลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์..............1........กลุ่ม(กลุ่มน้ำพริกสมุนไพร บึงไผ่ทองงาม หมู่ที่ 6)

           อื่นๆ (ระบุ)..........-.................รุ่น........-..................คน

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,922 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.