ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล  


นายกิตติ เก่งการพานิช
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา


นายสายวิว เดชกรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา


นายคมสันต์ ชูชื่น
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเกาะกา


นายเชล เที่ยงตรง
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายสุชาติ บัวทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,934 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.