ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  


นายละออง คูณแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเกาะกา


นายวิม ฟักสมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล


นายแดน วีสม
เลขานุการสภาเทศบาล


นางสาวละออ รุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต .2


นายเฉลา รุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต.1.


นายปราโมท บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายไพศาล สุระนิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสุชิน อำไพวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอดุลย์ เลิศศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายณัฐวุฒิ ชื่นใจเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญเรือง ผลสงเคราะห์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต.1.
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,920 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.