ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม......


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นายไพโรจน์ รังสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา


นางชนกานต์ ห่วงไธสง
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา


น.ส.พัณณกร สมุทรประภูติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายธรรศ ฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสกัญญา ศิริโสภาพงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุมาลี บัวมาศ
บุคลากร


นางฉันทนา เก่งการพานิช
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางทัศนา ประทุมวัลย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปวีณา มะมิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวเบญจา บุตรแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจารุวรรณ บุญสะเดา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพรรณกร เก่งการพาณิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสาโรจน์ แสงเพชร
พนักงานขับรถยนต์


นายจำลอง ยงพฤกษา
พนักงานขับรถยนต์


นายเพิน มากมงคล
พนักงานขับรถยนต์


นายประหยัด วิลัย
พนักงานดับเพลิง


นายวัชรพงษ์ เดชกรรณ
พนักงานดับเพลิง


นายสุวรรณชัย มาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสมจิตร สุไลมาน
คนงาน


นางสาวกาญจนา บินหะซัน
คนงาน


นายสำรวย มะมิน
คนงาน


นายชัดชัย บัวทอง
คนงาน


นางนวลจันทร์ หม่อมศิลา
ภารโรง
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.92.197.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 260,804 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-502086  Fax : 038-502086ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.