ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นางชนกานต์ ห่วงไธสง
รก.ปลัดเทศบาลตำบลดอนเกาะกา


น.ส.พัณณกร สมุทรประภูติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายธรรศ ฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสกัญญา ศิริโสภาพงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุมาลี บัวมาศ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุทธิดา ยอดสาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางฉันทนา เก่งการพานิช
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางทัศนา ประทุมวัลย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปวีณา มะมิน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวเบญจา บุตรแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจารุวรรณ บุญสะเดา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพรรณกร เก่งการพาณิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสาโรจน์ แสงเพชร
พนักงานขับรถยนต์


นายจำลอง ยงพฤกษา
พนักงานขับรถยนต์


นายเพิน มากมงคล
พนักงานขับรถยนต์


นายประหยัด วิลัย
พนักงานดับเพลิง


นายวัชรพงษ์ เดชกรรณ
พนักงานดับเพลิง


นายสุวรรณชัย มาลัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสมจิตร สุไลมาน
คนงาน


นางสาวกาญจนา บินหะซัน
คนงาน


นายสำรวย มะมิน
คนงาน


นายชัดชัย บัวทอง
คนงาน


นางนวลจันทร์ หม่อมศิลา
ภารโรง
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 395,913 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.