ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวนิลุบล คุปต์กาญจนากุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง


นางวิไลพร รุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววิภาพร ตรีเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวเกตุวดี หมู่สกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายสหรัฐ คล้อละมัย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,065 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.