ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม....


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ  


จ.อ.พิตรพิบูล ทวันเวท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวชุติมาพร บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ ขำสะอาด
คนงานทั่วไป


นายธนวัฒน์ เดชกรรณ
คนงานทั่วไป


นายเอกชัย ยอมิน
คนงานทั่วไป


นายบัญชา เชื้อแสง
คนงานทั่วไป
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.234.228.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 396,018 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เลขที่ 1/12 ม.2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.