ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารด้วยใจเป็นธรรม......


  หน้าแรก     กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ  


นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


นางสาว
...


นายวีระยุทธ เยียดยอด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางกัลยา อู่พิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัญชลี สังข์เจริญ
ครู


นางอังคณา ศักดารักษ์
ครู


นางวันเพ็ญ หนูชาวนา
ครู


น.ส.บุปผา บุญสะเดา
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.บุษยา ทองอินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วราภรณ์ ขุนวิจารณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วราภรณ์ พัดทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.อุษา รวยทรัพย์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมาลี บินกาซัน
ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วิลาวรรณ มูฮำหมัดอารี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธนวรรณพร บุญสะเดา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภานันท์ และลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวลินดา หนูนิ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ ทต.ดอนเกาะกา?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.224.11.137
คุณเข้าชมลำดับที่ 319,353 
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-088210  Fax : 038-088210 ต่อ 9
Email : donkohka@go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.